Asociace
etických
zastaváren

Poctivě a zodpovědně!

"Asociace pravidelnou kontrolou kvality služeb svých členských subjektů zajišťuje lidem seriozní přístup zastavárenských podniků."

"Ochranná značka asociace zajišťuje zákazníkům zastavárenského podniku bezpečí a ochranu nad rámec příslušných zákonů."

"Členové asociace se zavazují k profesnímu rozvoji zastavárenské činnosti, prosazování práv zákazníků a plnění všech zákonných poviností zastavárenského podniku."

Zjistit více
vision icon

Cíle a vize AEZ

Cílem asociace je definovat etické normy chování zastavárenského podniku a zajistit, aby členové AEZ tyto normy bezvýhradně dodržovali. AEZ představuje lidem moderní zastavárny 21. století, jejichž kvalitní služby jsou v souladu s příslušnými zákony a dobrou obchodní praxí.

01

Jednota kvality služeb

Zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb v zastavárenských podnicích členů asociace a napomáhat k rozvoji zastavárenské činosti a finančnímu trhu.

02

Profesionální přístup

Zvyšovat úroveň, profesionalitu a korektnost vztahů mezi členy asociace a jejich zákazníky.

03

Porozumění a osvěta

Napomáhat lidem porozumět zastavárenské činnosti a posílit obecnou důvěru ve služby poskytované zastavárenskými podniky.

04

Bezpečnost zákazníka

Garantovat ochranu zákazníků jako spotřebitelů.

Logo asociace slouží jako ochranná značka.

Ochranná značka asociace dává všem zákazníkům najevo, že se jedná o zodpovědný, čestný a spolehlivý zastavárenský podnik. Jeho provozovatelé ctí pravidla kodexu AEZ i veškeré morální a etické zásady dobré obchodní praxe.

AEZ logo

Členství v asociaci

Členové asociace jsou zodpovědní, čestní a spolehliví.

Vznikem členství v AEZ se členové zavazují přispívat k profesionálnímu rozvoji zastavárenské činnosti, prosazování práv zákazníků a povinností zastavárenských podniků.

Každý uchazeč o členství v AEZ musí být způsobilý k dodržování závazků uvedených v etickém kodexu i vyplývajících z morálních a etických hodnot občanské společnosti.

Členové a kontakty
group icon